شرایط عضویت

 كليه اشخاص حقيقي / حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند:

1- تابعيت ايران .

2- استقرار (حقیقی یا حقوقی )در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی 

3- تولیدکنندگان یا فعالان صنعت فروآلیاژ از قبیل : فرو سیلیسیم ، فرو سیلیکو منگنز ، فرومنگنز ، فرو کروم ، فرومولیبدن ، فروسیلیکو منیزیم و سایر فرو آلیاژها و مواد جوانه زای آلیاژهای اصلی در حوزه  جغرافیاییانجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي و مجوزهای معتبرشامل : پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح و آخرین تغییرات روزنامه رسمی

4- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.

5 - قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

6- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب .