فروسیلیکو منیزیم

 

ردیف
ماه / سال
قیمت ( ربال )
توضیحات
1
آبان / 99
370،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها و با بسته بندی از تاریخ 99/08/10 تعیین گردیده است .
2
دی /99
379،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد و هزینه  بسته بندی به مبلغ 1000 ریال به این مبلغ اضافه می شود .
3
بهمن / 99
403،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
4
اسفند /99
408،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
5فروردین / 1400437،000این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
6اردیبهشت/1400425،000
این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .
7خرداد / 1400435،000این نرخ برای تمام دانه بندی ها می باشد .