درباره ما بیشتر بدانید ...

انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ در سال 1381 با هدف توسعه صنعت فروآلیاژها در ایران تاسیس شد

اطلاعات بیش‌تر

برخی از اعضا

برخی از اعضای ما