سیلیکو منگنز هند

سیلیکو منگنز هند 

از ابتدای دهه سوم با افزایش قیمت مواجه و به رنج قیمتی 1000-970 دلار در هر تن رسیده است و حدود 7.5% افزایش قیمت را شاهد می باشیم .