زغال سنگ حرارتی

مشخصات زغال سنگ : فیکس کربن : 55-60  مواد فرار : 28-33  خاکستر 9-12  رطوبت : حداکثر 8  دانه بندی 5-30 میلیمتر ( کمتر از 5 میلیمتر حداکثر 5% ) برای مسافتهای طولانی درصد بستگی به توافق طرفین دارد .

برای محموله های خارج از مشخصات فوق پاداش و جریمه بر اساس توافقات فیمابین لحاظ می گردد .

ردیف
ماه / سال
قیمت
توضیحات
1
خرداد / 1401
57،230

2
تیر / 1401
56،840