اعضای انجمن

1.شرکت افزودنی های صنعتی آبادان 

2.شرکت اکسید آلومینیوم ایذه به نمایندگی آقای مهندس بهزادی

3.شرکت آلیاژ سازان اشتهارد تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای مهندس کوه نوری

4.شرکت آلیاژ گستر هامون تولیدکننده فروسیلیسیم و سیلیکو منیزیم به نمایندگی آقای مهندس شفایی

5. آلیاژ های نشکن ساز تولید کننده جوانه زا و سیلیکو منیزیم به نمایندگی آقای مهندس حاجی حسینی


6.شرکت آهن و سیلیس آذرخش تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای مهندس طوبایی 

7. شرکت پارس فرارون خدمات مهندسی به نمایندگی آقای مهندس گوهری

8. پتروکک ایرانیان به نمایندگی آقای مهندس خلیلی

9. شرکت فرو آلیاژ اکسین تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای مهندس خردهوش 


10. شرکت فروآلیاژ ایران تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای مهندس عابدی


11. شرکت فرو آلیاژ تام به نمایندگی آقای دکتر محامی آهنگران 

12. شرکت فرو آلیاژ شادگان به نمایندگی آقای مهندس صادقی

13. شرکت فرو آلیاژ کاویان تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای دکتر نجاتی


14. شرکت فروسیلیس ایران تولیدکننده فروسیلیسیم و سیلیکو منیزیم به نمایندگی آقای مهندس کیپور

15. شرکت فرو سیلیسیم خمین تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای مهندس حمزه

16. شرکت فرو سیلیس غرب پارس تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای مهندس میر ابوالفتحی

17. شرکت کار آفرینان صنعت ذوب فلزات سرمایه گذار در صنعت فروآلیاژ به نمایندگی آقای محسن حاجی بابا

18. شرکت کربور سیلیسیم و اکسید آلومینیوم به نمایندگی آقای مهندس ایلخان

19 . شرکت پیشرو ذوب آتور خدمات مهندسی به نمایندگی آقای مهندس ملایی

20.شرکت پارت گوال تولیدکننده فرو کروم به نمایندگی آقای مهندس نخعی

21. شرکت ماهان آلیاژ پارس تولیدکننده سیلیکو منیزیم به نمایندگی آقای شریعتی

22 . آلیاژ صنعت امید سپاهان تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای علیرضا رحمتی باهر


23- رام پارس فرو فولاد تولیدکننده سیلیکو منگنز به نمایندگی آقای آگارووال

24- فروآلیاژ پارس دامغان تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای کثیریان

25- فروآلیاژ لوتوس آدلی تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای طوبایی 

26- سپهران ذوب کرمانشاه تولیدکننده سیلیکو منگنز به نمایندگی آقای صحرانورد

27- پارس منگنز نقش جهان تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای یمانی

28- فروآلیاژ آسا آذرین تولیدکننده فروسیلیسیم به نمایندگی آقای کهزادی 

29- راهکار گستران آرون شرکت خدمات مهندسی به نمایندگی آقای منصوریان

30 - شرکت تعاونی قوس آلیاژ پارس تولیدکننده سیلیکو منگنز به نمایندگی آقای طالع

31- شرکت کابی آلیاژ تولیدکننده سیلیکو منگنز به نمایندگی آقای کارتیک گرگ

32- شرکت فروآلیاژ رباط تولیدکننده سیلیکو منگنز به نمایندگی آقای نژاد محمودی